Ինչպե՞ս է գործում գնահատումը

Ինչպես է գործում գնահատումը

Ավիաընկերության ընդհանուր հաշիվը (ինդեքս) բաղկացած է ավիաընկերությունների աշխատանքի (ցուցիչների) առանձին գնահատականներից: Գնահատման ցուցիչները կապված են հիմնականում այն հարցերի հետ, որոնք հետաքրքրում են ուղևորներին ավիաընկերությանը ընտրելիս: Ակնհայտ է, ցուցիչները դինամիկ են, և դրանք պետք է համապատասխանեն պահանջի տեղական չափանիշներին:

Յուրաքանչյուր ավիաընկերության վերջնական միավորը տրվում է հատուկ բանաձևի միջոցով: Գնահատման հաշվարկի մեթոդը հաշվի է առնում քվեարկության ընդհանուր թիվը և գնահատականների մակարդակը:

Գնահատման բանաձևը՝ Գնահատական = (V/(V+M)) х R + (M/(V+M)) х C

գնահատականի ընդհանուր հաշիվը (ինդեքսը)
ավիաընկերության համար ձայների քանակը
ձայների շեմը
ավիաընկերության համար բոլոր ձայների միջին թվաբանությունը
С՝ բոլոր ավիաընկերությունների միջին գնահատականը