Join the reconstruction of Ukraine
2 Տեղ

Qatar Airways

Qatar Airways

Ինդեքսը գնահականում 4.68
 • Քվեարկության սկիզբ: 2013-03-03
 • Ուղևորները քվեարկել են: 1300
 • Չափանիշները գնահատված եմ: 77544
ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՎԻԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ: Qatar Airways
 • Sergii Iefimenko05 Հոկտեմբեր 2017
  +0 plus -1 minus
  Scammers airline...
  Had a flight with Qatar Airways Yerevan-Doha-Singapore with onwards flight Singapore-Manilla in 2 days with CEBU Pacifi. In Singapore for citizens of Ukraine as well as many other countries if you provide onward flights confirmation and hotels booking, you don`t need a visa - so I brought to registration stage hotels booking in Singapore and onward flights confirmation but totally unprofessional employee refused to allow me onboard saying that he sees in his system that there is no 96-hours transit and I must have visa...Later showed on QATAR AIRWAYS WEBSITE confirmation that I don`t need a visa and contacted their customer support regarding their failure asking at least to compensate tickets and hotels that I`ve lost because of their dumb employee - received info that they are sorry but can compensate only my flights to Singapore with them...
  So basically with this nonsense of a company no passenger is protected - you may always find a stupid employee who will simply kick you out from the flight and then company says `we are sorry and that`s it`.

  Going to court is at least 6 months procedure so I can not characterize their actions anyway than scam...As a result I don`t know how to get at least my own expenses from them, not even taking into consideration that I had to book another, much more expensive flight, in urgency with Emirates, that apparently have much more professional employees, and had to cancel some of my meetings in Singapore or move them...

  Video - confirmation of acting of their employee (where he confirms that I have shown him tickets and bookings and valid passport but he won` allow me on this flight) are here - in russian as it was in Armenia. https://rutube.ru/video/e48c6916799e24c4f1ccc90d4846b548/

  Here is confirmation that I don`t need visa to Singapore
  https://gyazo.com/381659d7e76fda216dcf26083685d35d

Թողեք մեկնաբանություն

Խնդրում ենք լրացնել դաշտերը կամ մուտք գործել սոցիալական ցանցի միջոցով
Նիշերի առավելագույն քանակը՝ 3,000 (տարածություններով):

Դուք կարող եք տեղադրել տարբեր լուսանկարներ ձեր մեկնաբանության մեջ:
Լուսանկարի պահանջները՝ ֆորմատը՝ jpg / png / jpeg / gif, ֆայլի չափսը մինչև 3մբ:

 • Ընտրեք ֆայլը
  Ֆայլը ընտրված չէ
 • Captcha
Թողնել մեկնաբանություն